Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Βαρόσι

Printer-friendly version
barosi.jpg
katharismos.jpg

 

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Βαρόσι, όπου στους χώρους πρασίνου που δημιουργήθηκαν πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις, ενώ σε οικόπεδο της παραδοσιακής συνοικίας του οποίου το παλιό σπίτι γκρεμίστηκε αναρτήθηκε ειδική πρόσοψη με εικόνες και επεξηγηματικό κείμενο για το Βαρόσι. Η ειδική μεμβράνη είναι διάτρητη για να μην επηρεάζεται από τον αέρα και φέρει τυπωμένες εικόνες του Βαροσίου και του σπιτιού που υπήρχε στο συγκεκριμένο οικόπεδο πριν την κατεδάφιση. Παράλληλα, έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί από πέτρες και μπάζα σε οικόπεδα του Βαροσίου.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός να δοθεί η εικόνα της παραδοσιακής συνοικίας όπως ήταν παλαιότερα, καθώς επίσης και κάποια ιστορικά στοιχεία στον επισκέπτη.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας