Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Δελτίο τύπου
Printer-friendly version
jpg.

Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου συνεδρίασε στο Δημαρχείο Έδεσσας το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, με Πρόεδρο τον Δήμαρχο, Δημήτριο Γιάννου και τα μέλη Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Δημήτριο Βάλτση, Παντελή Λαζάρου και Αβραάμ Απάζογλου.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους μετανάστες στο Δήμο Έδεσσας και συζητήθηκε το ενδεχόμενο υποβολής προτάσεων για αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη  δράσεων του Συμβουλίου.

Έτσι αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία αποτελείται από τους Ταμβίσκου Ευτυχία, Δημήτριο Βάλτση και Παντελή Λαζάρου, με σκοπό την καταγραφή των συλλόγων μεταναστών της περιοχής, την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους εκπροσώπους τους και την ιεράρχηση προβλημάτων και προτάσεων. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν δράσεις προώθησης για την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

 

  

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας