Πρόσκληση συμμετοχής στη μελέτη για τη διερεύνηση και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του εθελοντισμού

Από το γραφείο τύπου του ΤΟ.ΣΥ.Νέων Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

Από το γραφείο τύπου του ΤΟ.ΣΥ.Νέων Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται το εξής:

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού (2011) η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ως Εθνικό Σημείο Επαφής και η ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. ως ανάδοχος υλοποίησης, διεξάγουν μια έρευνα με τίτλο «Μελέτη για τη διερεύνηση και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του εθελοντισμού».

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο επιχειρεί να διερευνήσει αφενός τις απόψεις των πολιτών για τον εθελοντισμό και αφετέρου τη σημασία και το ρόλο του εθελοντισμού στην Ελλάδα.


Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.neagenia.gr, δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2012 όπου είναι και η καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της.

Επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το σύνολο των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους τηρώντας όλους τους κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας αναφορικά με την προστασία των στοιχείων.

 


Ο Πρόεδρος

ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας

Η Γραμματέας

ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας

 

 

 

 

Αντώνης Μπουρδάνης

Ειρήνη Θωμαϊδου