Προς τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Πρόσκληση
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση διοργάνωσης δραστηριότητας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Αντώνιος Μπουρδάνης