Προετοιμασία για διεκδίκηση χρηματοδότησης Φράγματος Στραβοποτάμου

Printer-friendly version
siskepsi_stravopotamos.jpg

 

Μία από τις προτεραιότητες του Δήμου Έδεσσας στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων της περιοχής είναι η διερεύνηση της περίπτωσης αξιοποίησης της υδρολεκάνης του ρέματος Στραβοποτάμου.

Για το σκοπό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής ταμιευτήρα ή ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού, δηλαδή ενός έργου που θα παρέχει αντιπλημμυρική προστασία, εκμετάλλευση των απορροών, διαφύλαξη του οικοτουριστικού χαρακτήρα της περιοχής με ενδεχόμενη ενίσχυση των νερών που τροφοδοτούν τους καταρράκτες και ενδεχόμενη παραγωγή ενέργειας.

Έχει ήδη προχωρήσει η προκαταρκτική έρευνα για το έργο, που προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου και των αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να προχωρήσουν άμεσα οι τεχνικές μελέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα του έργου, που είναι προϋπόθεση για την ένταξη και χρηματοδότησή του κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

 

 

   Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας