Πειραματικό Εργαστήρι Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών

Printer-friendly version

 

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) Δήμου Έδεσσας, αποτελούμενο από την Πρόεδρο κ. Μαρούλα Κατσάρα, το μέλος του Συμβουλίου κ. Παντελή Λαζάρου και την αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη κ. Ουρανία Πασιαλή, παρακολούθησε πειραματικό εργαστήρι σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και την ανάπτυξη καλών πρακτικών.

Το πειραματικό εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης των Συμβουλίων και την ανάπτυξη δράσεων ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει ανάπτυξη δικτύων μάθησης για την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών της χώρας.

 

 

  Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας