Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο φράγμα Μαργαρίτας

Printer-friendly version
phragma_margaritas_1.jpg
phragma_margaritas_2.jpg

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής του φράγματος Μαργαρίτας, που είχε υποστεί σημαντικές φθορές και ήταν ουσιαστικά ανενεργό.

Για τη στεγανοποίηση του φράγματος πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και διαμορφώσεις, κατασκευάστηκε η υπερχείλιση του φράγματος και διαμορφώθηκε η πρόσβαση. Μετά τις εργασίες αυτές το φράγμα έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό, εξυπηρετώντας τις αρδευτικές ανάγκες των παρακείμενων ιδιοκτησιών και βελτιώνοντας το εισόδημα των αγροτών της περιοχής.

 

 

   Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας