Καθαριότητα οικοπέδων

Printer-friendly version

 

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι ενόψει της θερινής περιόδου και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των χόρτων εφιστάται η προσοχή των κυρίων, νομέων ή επικαρπωτών οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, για την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς τους χώρους καθαρούς από διάφορα αντικείμενα (σκουπίδια, χόρτα, κ.ά.) που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει σημαντικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση παράλειψης εκπλήρωσης της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε, εάν είστε κύριος, νομέας ή επικαρπωτής οικοπέδου που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και ως 100μέτρων από τα όρια αυτού, να προβείτε στον έγκαιρο και τακτικό καθαρισμό αυτού.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας