ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Printer-friendly version

 

Το Προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα» νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και συνεργάτες - γνωστούς και αφανείς - που υποστήριξαν την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου, είτε υπογράφοντας το ψήφισμα συμπαράστασης, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άσκησαν θετική επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

            Στις 16-05-2014 και μετά από 5 μήνες καθυστέρηση, υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και δημοσιεύτηκε στις 20-03-2014 στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-ΚΒΣ).

Η νέα προγραμματική σύμβαση έχει ισχύ για 7 χρόνια, από 01.01.2014 - 31.12.2020 και επιλύει ένα θεσμικό κενό καθώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των δομών αυτών για το παραπάνω διάστημα.

Ψηφίσματα συμπαράστασης υπογράφηκαν από τους εξής:

1.      Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θ. Θεοδωρίδη

2.      Την κ. Κ. Παπαδάκη, που ήταν υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης - «Πολίτες Μπροστά»

Τους Συλλόγους εκπαιδευτικών από το:  

  1. Δημοτικό Σχολείο Άρνισσας
  2. Δημοτικό Σχολείο Παραλίμνης
  3. 10ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών     

4.    Δημοτικό Σχολείο και Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σεβαστιανών

  1. Νηπιαγωγείο Προμάχων
  2. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Χρύσας – Τσάκων

7.    1ο και  4ο Νηπιαγωγείου Αριδαίας

και από τις Βρεφονηπιοκόμους του Β΄ Π.Σ. Αριδαίας

Επίσης από τους Προέδρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

1.    1ου και  4ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας

  1. Δημοτικού Σχολείου Χρύσας -Τσάκων - Ροδωνιάς και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Χρύσας – Τσάκων

 Από το «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δ. Πέλλας (Άθυρα).


Με εκτίμηση

Το προσωπικό του Κ.Π. «Όραμα»