Εργασίες αποκατάστασης στη λιμνοδεξαμενή της Μαργαρίτας

Printer-friendly version
εργασίες (1)
εργασίες (2)
μετά
πριν

 

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν στη λιμνοδεξαμενή της Μαργαρίτας. Συγκεκριμένα η λιμνοδεξαμενή καθαρίστηκε και επιστρώθηκε ειδική μεμβράνη για τη συγκράτηση των νερών, έτσι ώστε να αδιαβροχοποιηθεί τελείως. Για να τοποθετηθεί η μεμβράνη έγινε καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου με σκαπτικό μηχάνημα, προκειμένου να γίνει πλήρης εφαρμογή και να μην υπάρχει καμία διαρροή.

Από τη λιμνοδεξαμενή της Μαργαρίτας αρδεύεται ένα σημαντικό μέρος του τοπικού αγροκτήματος και η αποκατάστασή της είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους αγρότες της περιοχής.

 

 

  Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας