Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το αποχετευτικό δίκτυο του Μεσημερίου

Δελτίο Τύπου
Printer-friendly version

Μετά την επιτυχία της ένταξης του αποχετευτικού δικτύου του Ριζαρίου στο ΕΣΠΑ ακολούθησε και η ένταξη του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Μεσημερίου». Το έργο κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου του Μεσημερίου, όπως και το προηγούμενο του Ριζαρίου, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου του Μεσημερίου μέχρι και τη σύνδεση με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων, με τελικό αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Έδεσσας. Το συνολικό μήκος των κύριων και δευτερευόντων αγωγών, που θα ακολουθούν τους οδικούς άξονες εντός του οικισμού, θα είναι περίπου 3.500 μέτρα, ενώ λόγω των κλίσεων θα εγκατασταθεί και υπόγειο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων.

Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Έδεσσας έχει την κατάλληλη δυναμικότητα να αναλάβει τα λύματα του Μεσημερίου, όπως και όλων των γύρω οικισμών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο της ΔΕΥΑ για την πλήρη αξιοποίηση του βιολογικού καθαρισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου του αποχετευτικού δικτύου του Μεσημερίου ανέρχεται σε 928.200 € και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ορίζεται σε 12 μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ, κ. Κατερίνα Ζδρού, σημείωσε ότι «Η ένταξη του αποχετευτικού δικτύου του Μεσημερίου στο ΕΣΠΑ είναι η τελευταία στάση της μεγάλης διαδρομής προετοιμασίας της τωρινής διοίκησης για την επεξεργασία των λυμάτων όλων των οικισμών της περιοχής γύρω από την Έδεσσα. Μετά τη σύνδεση του Άγρα και την ένταξη των έργων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων του Ριζαρίου και του Μεσημερίου στο ΈΣΠΑ, αλλά και την ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΥΑ για σύνδεση των λυμάτων των υπολοίπων οικισμών, ο βιολογικός καθαρισμός της Έδεσσας θα επεξεργάζεται το σύνολο των λυμάτων της Έδεσσας και των γύρω από αυτή Τοπικών Κοινοτήτων. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το σχεδιασμό μας στο 100%. Εξασφαλίσαμε τους πόρους, που είναι και το δυσκολότερο κομμάτι της διαδικασίας. Μένει η υλοποίηση των έργων και η απαρέγκλιτη πορεία προς το στόχο για ένα καλύτερο περιβάλλον».

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου, τόνισε τη σταθερή προσήλωση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε την Πρόεδρο της ΔΕΥΑ και όλους όσους βοήθησαν για την επίτευξη του στόχου για τη διοχέτευση των λυμάτων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων στο βιολογικό καθαρισμό της Έδεσσας.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας

 

 

 

ΑρχείοΜέγεθος
Mesimeri.pdf411.61 KB