Εθνικό Μητρώο

Επιστολή του Αντιδημάρχου κ. Γιώγα προς την Γενική Δ/νση Πρόνοιας / Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ
Printer-friendly version

Κύριοι,

Σχετικά με το έγγραφό σας αρ. πρωτ. Π3α/Φ.Μητρωο/Γ.Π..οικ. 58625/8-6-2012 σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων.

Με την υπ’ αριθμ. Π2α/Γ.Π.οικ. 35099/02.04.2012 (ΦΕΚ 1049/τ.Β’/4.4.2012) ΚΥΑ που αποστείλατε αναφέρετε ότι οι Δήμοι θα έχουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 15 ημερών ώστε να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων μετά από τη δυνατότητα πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο.

Με το νέο έγγραφό σας αγνοείτε την προθεσμία αυτή (Η πρόσβαση στο μητρώο μάς γνωστοποιήθηκε στις 07/06/2012 με το (3) σχετικό έγγραφο). Επίσης σας έχουμε κάνει γνωστό ότι ο Δήμος Έδεσσας δεν είχε περασμένα στο ΟΠΣΝΑ τα στοιχεία των δικαιούχων και σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας ενημερώσατε ότι θα υπάρξει διαφορετική μέριμνα για τους δήμους που δεν έχουν μηχανογραφημένα τα στοιχεία.

Επίσης θα ήθελα να τονίσω την λάθος αποστολή από πλευράς σας σχετικά με τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν και είχαν αποδέκτη τον Δήμο Πέλλας αντί του Δήμου Έδεσσας με αποτέλεσμα να παραλάβουμε την αλληλογραφία σε ημερομηνία που ήδη είχαν αρχίσει τα σεμινάρια.

Παρά την δυσκολία στην επικοινωνία μας, σήμερα έχουμε καταχωρήσει στο ΟΠΣΝΑ πάνω από το 50% των δικαιούχων, σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί η καταχώρηση και η ταυτοποίηση των απογεγραμμένων.

Παράλληλα όπως ενημερωθήκαμε από την ΔΙΑΣ Α.Ε για την πρώτη πληρωμή μέσω της ΔΙΑΣ απαιτείται μια διαδικασία τουλάχιστον 15 ημερών για να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων με δεδομένο φυσικά ότι θα υπάρχουν και τα απαιτούμενα χρήματα στο λογαριασμό της υπηρεσίας μας.

Με τα δημοσιεύματα που διοχετεύονται στον τύπο ότι θα γίνει η καταβολή των επιδομάτων στις 15 Ιουνίου δημιουργείτε μια αναταραχή στην κοινωνία και στους πραγματικούς δικαιούχους των επιδομάτων βάζοντας τους Δήμους ως κύριους υπαίτιους για την καθυστέρηση των πληρωμών. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο ευέλικτοι χωρίς να διχάζουμε τον κόσμο που πραγματικά έχει ανάγκη τα επιδόματα και χωρίς να καταλογίζονται ευθύνες μέσω του τύπου.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Έδεσσας

 

 

                                                                            Δημήτριος Γ. Γιώγας

ΑρχείοΜέγεθος
ethniko_metroo.pdf97.15 KB