Εγκρίθηκε ο βιολογικός και το αποχετευτικό της Άρνισσας

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών...
Printer-friendly version

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών αποτελεί η ένταξη του έργου «Αποχέτευση Άρνισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων» στο ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου την Παρασκευή, 30 Μαρτίου, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης του έργου, που είναι ουσιαστικά η αποδοχή της ένταξης του έργου στον Άξονα για την Αναβάθμιση και Κατασκευή Νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η μελέτη του έργου είχε κάποια προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, μετά την συνεργασία που είχε ο Δήμαρχος και τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, με τους αρμόδιους της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Αμέσως μετά τη διευθέτηση των προβλημάτων και την αποστολή της μελέτης στην τελική της μορφή ελήφθησαν οι τελευταίες αδειοδοτήσεις και εντάχθηκε το έργο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.638.900 € και περιλαμβάνει την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και αποχετευτικού δικτύου. Θα κατασκευαστούν 9.360 μέτρα εσωτερικού και 1.700 μέτρα εξωτερικού δικτύου για τη σύνδεση του οικισμού με την προς κατασκευή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, ενώ η συνολική δυναμικότητα της εγκατάστασης θα είναι 5.100 κατοίκων. Επιπλέον προβλεπεται κόστος για τις αρχαιολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις εκσκαφές και συνδέσεις των υποδομών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας, που ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αλλά και της αυτοδιοίκησης, που με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί σε δύο περίπου χρόνια, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας