Απόφαση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Printer-friendly version

Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα των Συνταξιούχων» έχει χαρακτηριστεί ως διάδοχο πρόγραμμα του «Βοήθεια στο Σπίτι». Η πραγματικότητα ωστόσο είναι τελείως διαφορετική, καθώς στην ουσία καταργείται το σημαντικότερο κοινωνικό πρόγραμμα που επί χρόνια υλοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος και τη θέσπιση νέων εξαιρετικά αυστηρών κριτηρίων αποκλείονται μεγάλες ομάδες δικαιούχων, ενώ με το νέο πρόγραμμα δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών.

Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος, που υιοθετεί τη σχετική απόφαση της ΚΕΔΕ και αξιώνει τη συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών σε όλους τους δικαιούχους του προγράμματος χωρίς αποκλεισμούς.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί μία σημαντική κοινωνική παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μετρήσιμα αποτελέσματα και καθολική αποδοχή από την κοινωνία. Η ουσιαστική του κατάργηση, ειδικά σε καιρούς που απαιτείται ολοένα και εντονότερη κοινωνική φροντίδα για μεγάλες ομάδες πληθυσμού, στερεί από τις τοπικές κοινωνίες ένα σημαντικό εργαλείο παρέμβασης.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας

 

 

 

Επισυνάπτεται απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑρχείοΜέγεθος
doc363-2012ds.pdf686.01 KB