Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού

Printer-friendly version
street1.jpg

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ψηφίστηκε ομόφωνα ένα σημαντικό θέμα που αφορά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού παλιάς τεχνολογίας με νέους λαμπτήρες, τύπου led. Επισημαίνω το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση ψηφίστηκε από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις, για να τονίσω το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού που έχουμε κατακτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσσας και να επαινέσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, που με τη στάση τους αποδεικνύουν περίτρανα ότι στα σοβαρά θέματα μπορούμε να συμφωνούμε, εφόσον τα έχουμε επεξεργαστεί σωστά και τα έχουμε συζητήσει ενδελεχώς.

Το θέμα του οδοφωτισμού είναι σημαντικό διότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και δημιουργεί σημαντικά κόστη, ενώ με τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πλησιάσουμε το στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, όπως έχουμε δεσμευτεί στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Έχω τονίσει κατ' επανάληψη τη μεγάλη σημασία του Συμφώνου των Δημάρχων, που δεν είναι απλώς μία πολύ μεγάλη και σημαντική ομάδα Δήμων, αλλά μία ισχυρότατη αυτοδιοικητική οικογένεια που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η συμμετοχή μας σε αυτή μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για το Δήμο Έδεσσας και την τοπική μας κοινωνία.

Έχοντας αυτό τον στρατηγικό στόχο κάνουμε μία σημαντική προσπάθεια να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων. Για να γνωρίζουμε με ακρίβεια τα δεδομένα εκπονήσαμε μία μελέτη που έδειξε ότι ο Δήμος Έδεσσας ετησίως καταναλώνει 141,4 kWh/κάτοικο, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kWh/κάτοικο. Σε απόλυτα ποσά ο Δήμος Έδεσσας καταναλώνει πάνω από 500.000 ευρώ για τον φωτισμό των δρόμων της Έδεσσας και των χωριών μας, ποσό ιδιαίτερα υψηλό. Από την άλλη μεριά είναι επιλογή μας να μην επιδεινωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών λόγω της οικονομικής στενότητας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά πιστεύω ότι ο φωτισμός είναι κομμάτι της ποιότητας ζωής που έχουμε κατακτήσει και θα ήταν εγκληματικό να γυρίσουμε πίσω καταργώντας κολώνες και μειώνοντας το επίπεδο του φωτισμού!

Αυτό σημαίνει ότι μόνη μας επιλογή είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου led, προκειμένου να πετύχουμε μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση, ποιότητα στον φωτισμό και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει σε αντικατάσταση λαμπτήρων σε σημεία της Έδεσσας και στο Ριζάρι, μέσω χρηματοδότησης που λάβαμε από το πρόγραμμα "Πράσινο Ταμείο". Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων λαμπτήρων μας έπεισαν ότι πρέπει να αντικατασταθεί το σύνολο των παλιών λαμπτήρων, που αντιστοιχεί στο 74% του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων που υπάρχουν στο Δήμο Έδεσσας.

Το έργο της αντικατάστασης του συνόλου των παλιών φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού θα κοστίσει 1.800.000 € περίπου και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της καινούργιας προγραμματικής περιόδου. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο του Δήμου Έδεσσας θα απευθυνθούμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει πολύ ελκυστικούς όρους. Ουσιαστικά επιδιώκουμε να λάβουμε δάνειο με επιτόκιο της τάξης του 3%, το οποίο θα αποπληρωθεί σε 16 έτη, όσος είναι και ο μέσος όρος ζωής των φωτιστικών σωμάτων τύπου led.

Σύμφωνα με την τεχνοοικονομική μελέτη που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό ο Δήμος Έδεσσας θα αποπληρώνει τα τοκοχρεωλύσια της επένδυσης και από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτύχει θα έχει ετήσιο όφελος πάνω από 160.000 €. Ταυτόχρονα θα επιτύχουμε βελτίωση των συνθηκών οδοφωτισμού και μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος, πλησιάζοντας του στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Τέλος, θα μειωθούν κατά πολύ τα κόστη συντήρησης του δικτύου, καθώς ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων led είναι πολλαπλάσιος των κοινών λαμπτήρων.

Πρόκειται λοιπόν για μία δράση που θα έχει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι θα είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, που θα κάνει ολοκληρωμένη παρέμβαση αντικαθιστώντας το σύνολο των παλιών φωτιστικών σωμάτων!

Συνεχίζουμε την προσπάθεια, με πολύ λιγότερα χρήματα απ' ότι στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερες ιδέες και όρεξη για δουλειά!