Ανάρτηση Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων

Printer-friendly version

 

Η Εθνική Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. ανακοίνωσε ότι από σήμερα 26 Αυγούστου 2013 θα αναρτηθούν τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες, που θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο Γραφείο Κτηματογράφησης Έδεσσας.

 

 

  Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας