Έργο συλλογής λυμάτων στης είσοδο της πόλης

Printer-friendly version
deuae_1.jpg
deuae_2.jpg

 

Στην είσοδο της Έδεσσας από την πλευρά της Θεσσαλονίκης κατασκευάζεται νέος αγωγός συλλογής λυμάτων. Στην περιοχή ρέει ελεύθερα σημαντικός όγκος λυμάτων, που διογκώνεται λόγω της πρόσμιξής του με τα όμβρια ύδατα.

Αποτέλεσμα της ελεύθερης ροής των λυμάτων είναι η διοχέτευσή τους σε παρακείμενο ρέμα και η δημιουργία κακοσμίας, προκαλώντας έτσι έντονα φαινόμενα περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Για να θεραπευτεί το πρόβλημα κατασκευάζεται μεγάλο φρεάτιο και κατά μήκος του δρόμου εγκαθίσταται αγωγός μεταφοράς των λυμάτων, ο οποίος θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο παλιό αγωγό και τα λύματα θα διοχετευτούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Έδεσσας.

Επίσης, μέσω του έργου κατασκευάστηκε φρεάτιο και συνδέθηκε με αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από την περιοχή του παλιού εργοστασίου ΣΕΦΕΚΟ, τα οποία κατέληγαν σε αρδευτικό κανάλι του αγροκτήματος του Λόγγου και του Μεσημερίου, δημιουργώντας αντίστοιχα προβλήματα σε ιδιοκτησίες της περιοχής.

Η ΔΕΥΑ Έδεσσας πραγματοποιεί σημαντικές παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και των Τοπικών Κοινοτήτων, με στόχο την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.