Μεταφορά ημέρας πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς Άρνισσας

Printer-friendly version

Λόγω της αργίας της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων, η  λαϊκή αγορά της Άρνισσας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας