Δρόμος προς το Χιονοδρομικό κέντρο

Printer-friendly version
dromoi_hionodromiko_1.jpg
dromoi_hionodromiko_2.jpg
dromoi_hionodromiko_3.jpg

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο αποκατάστασης των δρόμων από τον παλιό Άγιο Αθανάσιο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) και από την Κερασιά προς το χιονοδρομικό κέντρο.

Ο δρόμος παλιός Άγιος Αθανάσιος – χιονοδρομικό κέντρο αποκαθίσταται αποκλειστικά από το Δήμο Έδεσσας, ενώ ο δρόμος από την Κερασιά προς το χιονοδρομικό κέντρο αποκαθίσταται από τους δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας, που πραγματοποιούν έργα ο καθένας στα διοικητικά του όρια, συνεργαζόμενοι άριστα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πολύ σημαντική αυτή τουριστική υποδομή της περιοχής.

Το έργο που υλοποιεί ο Δήμος Έδεσσας είναι της τάξης των 626.475,42€ και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών σε θέσεις καταπτώσεων, κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας και εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και εργασίες πρασίνου- κοπής και κλαδέματος δένδρων.

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Γιάννης Μουράτογλου, δήλωσε σχετικά:

«Το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα, όπως και ο παραδοσιακός οικισμός του παλιού Αγίου Αθανασίου, αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς και αναπτυξιακούς πόλους για το Δήμο Έδεσσας και την ευρύτερη περιοχή. Η αποκατάσταση των δρόμων και η βελτίωση της προσβασιμότητας προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι ένα απαραίτητο έργο, που θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση του χιονοδρομικού, αλλά και τη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη».