Πασχάλης Αλέξανδρος

Printer-friendly version

Αντιδήμαρχος Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, Δοιηκητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προγραμματισμού :