ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ "νεοSOS"