ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ "νεοSOS"

Printer-friendly version
logotypo_neosos_-_betty_fragkou.jpg

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ "νεοSOS"

 

Ενδεικτικοί στόχοι :
.       η ανάδειξη και προστασία του Εδεσσαίου ποταμού, του Υγροτόπου Άγρα - Βρυττών - Νησίου και όλου του ποτάμιου οικοσυστήματος.
.       η ανάδειξη της αξίας και σημασίας του Υρδολογικού συστήματος Εδεσσαίου ποταμού στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου
•    η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορικής διαχείρισης
. η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στην αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος
•    η συμμετοχή και η αναγνώριση της αξίας της ομαδικότητας και του εθελοντισμού. Προώθηση του θεσμού του Εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία και οργάνωση ομάδων εθελοντών για συμμετοχή σε ειδικά έργα ανάδειξης της περιοχής.
•    η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
•    η εκτίμηση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 6977294931

Email: envneosos@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/envneosos/