Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας