Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Printer-friendly version

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη  29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος κ.λπ.

2.     Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας για την κατασκευή θερμοκηπίου.

3.     Ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο για θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που καλέστηκε για να παραστεί.


Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Αναστάσιος Δίου