Υπόλοιπες υπηρεσίες δημοτολογίου

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
i) ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΙΑΤΡΟ .
ii) H TAYTOTHTA TOY ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ .
Syndicate content