Γάμοι και διαζύγια

ΓΑΜΟΙ

ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ Η ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ . Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Syndicate content