ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή:

Α) Για περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής:
1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)

Β) Για περιοχές που εκκρεμεί η πράξη εφαρμογής:
1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Συμβόλαιο


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος υπάλληλος