ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Printer-friendly version

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι επτά (27 ) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

 


 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΧειριστώνΜηχανημάτων Έργου

 

1

 

Δύο (2) μήνες

 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

 

3

 

Δύο (2) μήνες

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

 

23

 

Δύο (2) μήνες

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημένα Αρχεία

Πατήστε για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση

 

AttachmentSize
anakoinose_proslepses_prosopikou_dimenes_khronikes_diarkeias_me_ada.pdf103.52 KB