Έργο αναπλάσεων σε Ζέρβη και Παναγίτσα

Printer-friendly version
anaplasi_peraias.jpg
anaplasi_zervis.jpg

 

Μετά την ολοκλήρωση και τον προβλεπόμενο έλεγχο της διαγωνιστικής διαδικασίας εγκρίθηκε από την αρμόδια διαχειριστική Αρχή η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου ανάπλασης στη Ζέρβη και την Παναγίτσα.

Το έργο αναπλάσεων σε Ζέρβη και Παναγίτσα έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 415.000 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». Η ανάπλαση στον οικισμό της Περαίας περιλαμβάνει πεζοδρόμια και φωτισμό από την είσοδο του χωριού και ανακατασκευή της πλατείας, ενώ στη Ζέρβη πραγματοποιείται ανάπλαση της πλατείας του χωριού.

Βασικός στόχος του Δήμου Έδεσσας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά παράλληλα επιδιώκεται να βελτιωθεί και η αισθητική των οικισμών που μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά και να βελτιώσουν το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας