ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΈΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΆ ΤΣΑΪΡ»