ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ‘’ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ’’ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ