ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον καινούριο εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης ενσήμων από το ΙΚΑ ή τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις στις οποίες φαίνεται ότι έχει σταματήσει να είναι αγρότης/αγρότισσα.

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ