ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ