Περιληπτική Διακήρυξη για την διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού

Η δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 51.880,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.
Printer-friendly version

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική διακήρυξη

AttachmentSize
49ΦΩΡΠ-Ξ06-signed.pdf71.14 KB