Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Πρόσκληση
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 και ώρα  20.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού         ενδιαφέροντος κ.λπ.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δίου