Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου. 
  3. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού         ενδιαφέροντος κ.λπ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας