Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού έτους 2012 και συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια της δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών.
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μ. Αλέξανδρος και συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια της δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μ. Αλέξανδρος.
  3. Αίτηση Φάλκα Αικατερίνης – Φάλκα Χρήστου για προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης σε ιδιοκτησία τους.
  4. Αίτηση Κων/νου Χρυσαφίδη για προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης σε ιδιοκτησία του.
  5. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2012.
  6. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών.
  7. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας