ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2012

Από την Υπηρεσία Δημοτολογίου Δήμου Έδεσσας Υπ. Κωφίδης Κυριάκος τηλ. 23813 50742
Printer-friendly version
dimoskopisi.jpg
Από τον Δήμο Έδεσσας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα σχετικά με τις εκλογές της 6/5/2012 με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των δημοτών του και την αποφυγή οποιασδήποτε περιττής ταλαιπωρίας τους :

1) Η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική .

2) Στις εκλογές ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που γεννήθηκαν έως την 31/12/1994
  (ανεξάρτητα δηλαδή από το εάν έχουν ενηλικιωθεί κατά την ημέρα των εκλογών όλοι οι γεννηθέντες το έτος 1994 έχουν το δικαίωμα της ψήφου).

3) Στις εκλογές ψηφίζουμε με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ( ακόμα και εάν αυτή είναι κομμένη ) ή Ελληνικό διαβατήριο (ακόμα και εάν αυτό έχει λήξει) ή Δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο οποιουδήποτε Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα .

4) Οι εκλογές της 6/5/2012 θα γίνουν βάσει των εκλογικών καταλόγων οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έγιναν στα Δημοτολόγια μέχρι την 29/2/2012 . Πρακτικά δηλαδή όσοι πολίτες έκαναν μεταδημότευση στον Δήμο Έδεσσας μέχρι την 29/2/2012 θα ψηφίσουν στον Δήμο Έδεσσας ( στο αντίστοιχο εκλογικό Τμήμα ). Το ίδιο ισχύει και για όσους πολίτες απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια στο διάστημα αυτό ( ψηφίζουν δηλαδή όσοι γράφτηκαν στα Δημοτολόγια μέχρι την 29/2/2012). Όσοι πολίτες έκαναν μεταδημότευση μετά την 29/2/2012 θα ψηφίσουν για τελευταία φορά στον Δήμο της προηγούμενης εγγραφής τους και στη συνέχεια θα ψηφίζουν στον Δήμο Έδεσσας . Το ίδιο ισχύει για όσους πολίτες απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και γράφτηκαν στα Δημοτολόγια μετά την 29/2/2012 ( δηλαδή στις εκλογές της 6/5/2012 δεν θα ψηφίσουν ). Τονίζεται ότι στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές ψηφίζουν μόνον οι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας , δηλαδή δεν ψηφίζουν οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που έχουν γραφτεί στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους που αφορούν τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές .

5) Όσοι Έλληνες πολίτες δημότες άλλων δήμων έχουν γραφτεί στους καταλόγους ετεροδημοτών του Δήμου Έδεσσας μέχρι την 29/2/2012 θα ψηφίσουν στα ειδικά Τμήματα ετεροδημοτών του Δήμου Έδεσσας . Εξαιρούνται όσοι πολίτες ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από τον Δήμο Έδεσσας ότι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να μεταβούν στον Δήμο της βασικής εγγραφής τους .

Τέλος τονίζεται ότι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης δημότης ή μη του Δήμου Έδεσσας έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος , παρακαλείται να επικοινωνήσει εγκαίρως με τον Δήμο Έδεσσας στο τηλέφωνο 2381350742 για σίγουρη και υπεύθυνη ενημέρωση.