ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΩΛΗΤΕΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει όλους τους αδειούχους πωλητές υπαίθριου εμπορίου ότι, με το υπ΄αριθ. 9480/05-02-2024 έγγραφο του Τμήματος Οργανωμένου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καλούνται όλοι οι αδειούχοι πωλητές των οποίων η άδεια αποκτήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021 ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022 οι οποίες άδειες δεν έχουν καταργηθεί να  καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ήτοι :

 

  1. Αδειούχοι παραγωγοί & επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο – πλανόδιο εμπόριο από 15/02/2024 έως 15/05/2024.

 

  1. Αδειούχοι χειροτέχνες- καλλιτέχνες από 15/02/2024 έως 15/05/2024.

 

  1. Αδειούχοι παραγωγοί & Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών από 15/03/2024 έως 15/06/2024.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ