Έρευνα, ανασκαφή, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων

Printer-friendly version

«Έρευνα, ανασκαφή, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων στην πλατεία και το αρχαιολογικό πάρκο στο Βαρόσι» - ΠΕΠ  Κεντρικής Μακεδονίας