Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» εξαήμερο διακοπών Κ.Ε.Π.

Ο ΕΟΤ θέτει σε εφαρμογή το υποπρόγραμμα εξαήμερων διακοπών (πέντε διανυκτερεύσεις) του προγράμματος «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2011-2012.
Printer-friendly version

Η διάθεση δελτίων ξεκινάει από 14 Ιουλίου 2011  και μέχρις εξαντλήσεως των 100.000 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα συμβεβλημένα καταλύματα στην ιστοσελίδα www.eot.gr και στα ΚΕΠ της χώρας (ΚΕΠ Δήμου Έδεσσας: ΚΕΠ0465 Φιλίππου 33 Έδεσσα, ΚΕΠ0339 Περδίκα 15 Έδεσσα & ΚΕΠ0962 Δημοτικό Κτήριο Άρνισσας).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2010 (δεν υποχρεούνται τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι πολύτεκνοι)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ
  • Απόδειξη κράτησης μέσω τραπέζης σε κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα


Για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και εργασίας 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:Μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν είναι δικαιούχοι προγραμμάτων εργατικής εστίας, ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ασφαλισμένοι του ΝΑΤ, αυτοασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ, ασφαλισμένοι της Πρόνοιας, ανάπηροι άνω του 67% (κάθε χρόνο, εφόσον δεν δικαιούνται δελτία Αγροτικής ή Εργατικής Εστίας).ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ:

  • Μεμονωμένοι δικαιούχοι: 18.000 ευρώ
  • Οικογενειακό εισόδημα: 31.000 ευρώ
  • Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα: 40.000 ευρώ
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

  • Πολύτεκνοι (4 τέκνα και άνω) που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και κάθε χρόνο.
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ οι δικαιούχοι προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας και όσοι πήραν δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα του ΕΟΤ κατά το διάστημα 9-7-2010 έως 31-3-2011.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ