ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Printer-friendly version

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 9.756,10€  ( + 2.2493,90€  Φ.Π.Α.= 12.000).Συνημμένα το κείμενο της περιληπτικής διακήρυξης

 

AttachmentSize
bl49orp-lphg-episkeue_mekh_ardeuses.pdf110.49 KB