ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ . ΣΟΧ / ΔΕΗ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Printer-friendly version

Συνημμένα θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

AttachmentSize
dee_sokh2_2013.pdf5.43 MB