ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Printer-friendly version

Συνημμένα το κείμενο της προκήρυξης