Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας»,

Printer-friendly version

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

       Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 34.956,13  ( + 8.039,91  Φ.Π.Α.= 42.996.04).