"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ"

Printer-friendly version

 Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 609/85), με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις εκατό, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ" προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών:

– 23.048,78- € με Γ.Ε & Ο.Ε, Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση,

– 28.350,00- € με Φ.Π.Α.


Η δημοπρασία θα γίνει την 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013 στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας.

Ώρα έναρξης της αποδοχής προσφορών ορίζεται η 9.00 π.μ. & λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. ακριβώς.

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική διακήρυξη

 

AttachmentSize
19_2013_perileptike_diakurekse.pdf82.84 KB