ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Printer-friendly version

Στα πλαίσια της διαδικασίας απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας 42 οχήματα σε κοινόχρηστους χώρους, εντός των ορίων του Δήμου Έδεσσας. Μετά από τη προβλεπόμενη διαδικασία επικόλλησης,  23 από αυτά απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ άλλα 12 οχήματα απομακρύνθηκαν προς  ανακύκλωση σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένες από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. επιχειρήσεις. Η διαδικασία εντοπισμού και απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων οχημάτων συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι παραδίδουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να φυλάσσουν τα οχήματά τους σε ιδιωτικό χώρο.

.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ