ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

Printer-friendly version

     Κατόπιν ελέγχων που διεξήχθησαν από τη Δημοτική Αστυνομία, στην πόλη της Έδεσσας, το Σεπτέμβριο του 2012, εντοπίστηκαν  μικροπωλητές και κατασχέθηκαν τσάντες, καλάθια, παιχνίδια, γεωργικά εργαλεία, μπαταρίες και άλλα προϊόντα, τα οποία πωλούσαν παράνομα,  χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά και την απαιτούμενη από  το  Ν. 2323/1995 άδεια. 

     Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας μετέφεραν στο ΧΥΤΑ όλα τα κατασχεθέντα, προκειμένου αυτά να καταστραφούν, όπως ορίζουν οι Ν. 3377/2005 και Ν. 3982/2011.  Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα ως άνω προϊόντα καταμετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και καταστράφηκαν, παρουσία μαρτύρων.