Ο Δήμος Έδεσσας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου

Προθεσμία: 17/09/2011
Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας έχοντας υπόψη

  • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Έδεσσας


καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου...