Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδοστρώματος δημοτικών οδών Άρνισσας».

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδού στο “Καραμάν” λόγω κατολίσθησης και μετατόπιση δικτύων».

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων» και συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή της δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών.

 Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη (οριστική) ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη ανάπλασης Άρνισσας».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής ανάπλασης Άρνισσας».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής ανάπλασης Άρνισσας».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής ανάπλασης Άρνισσας».

Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη ανάπλασης Άρνισσας».

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Συντήρηση φράγματος Αγ. Φωτεινής».

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροτεμαχίου στη θέση «ΡΑΣΚΑΡΝΙΤΣΙ» της Τ.Κ. Καρυδιάς.

Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).

 Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.                 

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.              

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.                 

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου, για το έτος 2014.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης αυτοκινήτου καταβρεχτήρα και αεροσυμπιεστή, γερανού, καλαθοφόρου, ημιφορτηγού, φορτηγού, φορτωτή – εκσκαφέα και γκρέιντερ του Δήμου.

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων.  

Ανακοίνωση της από 18/10/2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «Δ. Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 144/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Έδεσσας

 

 

Δημήτριος Γιάννου